Redovna skala nagradnih bodova 


Red dot


*Za svakih 100 kn (13,27 EUR) kupnje, Korisnik na svoj korisnički račun dobiva 10 bodova = 10 kn (1,33 EUR).


NAKNADNO DODAVANJE BODOVA NA ŽALOST NIJE MOGUĆE.

Opći uvjeti i pravila mobilne „Batak“ club loyalty aplikacije/programa vjernosti


Ovim općim uvjetima i pravilima uređuje se vaše korištenje softverske mobilne loyalty aplikacije „Batak“ koja je u funkciji nagrađivanja vjernosti kupaca (dalje u tekstu: Loyalty aplikacija). Nositelj Loyalty aplikacije je trgovačko društvo Filia usluge d.o.o. (dalje u tekstu: Batak). Ova Loyalty aplikacija osmišljena je kao interaktivni program vjernosti koji se veže uz konzumaciju u Batak restoranima na hrvatskom tržištu.Pristupanje Loyalty aplikaciji


Batak Stars loyalty aplikaciji se pristupa dobrovoljno, preuzimanjem aplikacije s Google Play i Apple Store poslužitelja. Preuzimanjem i registriranjem u Batak loyalty aplikaciju, Korisnik potvrđuje da nije mlađi od 16 godina. Sve pogodnosti iz Loyalty aplikacije ostvaruju se putem iste. Pristupanjem Loyalty aplikaciji, prikupljaju se, obrađuju i međusobno prosljeđuju osobni podaci Korisnika koje on dobrovoljno navede u prijavnom formularu Loyalty aplikacije te podatke o njegovim kupnjama u Batak restoranima u svrhu omogućavanja pogodnosti koje pruža Batak program vjernosti. Podaci se prikupljaju i u svrhu marketinške komunikacije Batak ponude i sukladno odluci Uprave ponude ostalih ugostiteljskih objekata u grupaciji Victus Group. Korisnik je također upoznat s pravom da u svakom trenutku opozove svoju suglasnost. Opoziv izjave o suglasnosti zabranjuje daljnju obradu osobnih podataka Korisnika te je upoznat da u slučaju opoziva prestaje biti korisnikom Loyalty aplikacije i ne može više koristiti predviđene pogodnosti. Upoznat je s pravom da se u svakom trenutku može usprotiviti obradi njegovih osobnih podataka u svrhe marketinga u kojem slučaju se njegovi podaci više neće koristiti u tu svrhu. Batak loyalty aplikacija nudi članovima Batak club programa vjernosti isključivo pogodnosti te ne stvara nikakvu obvezu za Korisnika, a naročito ga ne obvezuje na kupnju. Batak može u bilo kojem trenutku, bez posebne obavijesti i bez navođenja razloga obustaviti Loyalty aplikaciju. Batak mobilnoj aplikaciji moguće je pristupiti samo jednom putem istog mobilnog uređaja te nije moguće višestruko koristiti pogodnost predviđenu za pristupanje aplikaciji. Svi Korisnici koji preuzmu Loyalty aplikaciju registriraju se putem maila i ispunjavaju tražene podatke u polja predviđena za navedeno unutar aplikacije. Prilikom registracije u Batak loyalty aplikaciju svaki novi Batak korisnik će kao poklon dobiti 20 bodova na račun, ovu pogodnost moguće je iskoristiti samo jednom. Iskorištavanje/prikupljanje bodova bitno je naglasiti Batak osoblju prije izdavanja računa, tj. prilikom dogovora s konobarom o načinu plaćanja. Korištenje pogodnosti aplikacije (prikupljanje i potrošnja bodova) nakon izdavanja računa bez prethodne najave nije moguće. Svi detalji o daljnjem prikupljanju i iskorištavanju bodova kao i važeća skala istih, navedeni su i objašnjeni pod točkom „KORIŠTENJE“. Svojim pristankom Korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima i pravilima mobilne aplikacije/programa vjernosti te da iste u cijelosti prihvaća.Korištenje


Loyalty aplikacija nije prenosiva te ne predstavlja sredstvo plaćanja. Loyalty aplikacija ne obvezuje korisnika na kupnju. Korisnik Loyalty aplikacije ima pravo prikupljati i iskorištavati Batak bodove uz predočenje jedinstvenog identifikacijskog kôda (korisničkog kôda) prije plaćanja osoblju u svim Batak restoranima u Hrvatskoj.


Za svakih potrošenih 100 kn za kupnju proizvoda iz Batak asortimana, sukladno redovnoj skali nagradnih bodova Korisnik ostvaruje pravo na deset (10) Batak bodova. Za sve račune koji pređu iznos od 2.000 kn, korisnik može ostvariti maksimalno 200 bodova. Prikupljeni bodovi se zbrajaju. Bodovi se skupljaju za narudžbe koje gost osobno preuzima (pick up), ali se ne skupljaju za narudžbe putem Batak dostave ili dostave preko neke od dostavnih službi (Glovo, Wolt, Bolt Food). Bodovi se ne skupljaju za virmanska plaćanja. Naknadno dodavanje bodova na korisnički račun bez korištenja aplikacije prilikom izdavanja računa u Batak restoranu nije moguće. Korisnik prikuplja bodove sukladno postavljenoj skali na cjelokupni asortiman Batak restorana. Također bodovi se ne mogu skupljati na duhanske proizvode. Svi neiskorišteni bodovi u toku jedne kalendarske godine, prenose se u novu godinu. U slučaju prestanka postojanja Loyalty aplikacije, Batak nije obvezan ni na koji način nadoknaditi prikupljene, a neiskorištene bodove. Prikupljene bodove Korisnik može zamijeniti za željene proizvode iz Batak asortimana.


Prilikom iskorištavanja bodova, Korisnik može iskoristiti bodove najviše do visine 1 kn izdanog računa, odnosno njegov račun za kupljeni proizvod/izvršenu uslugu sukladno zakonskoj regulativi ne može iznositi manje od 1,00 kn. (Primjer: Korisnik ima 20 bodova koje želi iskoristiti prilikom svoje narudžbe. Narudžba je u visini 15 kn, Korisnik može najviše iskoristiti 14 bodova, odnosno njegov račun za navedeno će iznositi 1,00 kn, a na Korisnikovom Batak club računu ostaje 6 neiskorištenih bodova kojima se pribrajaju bodovi dobiveni putem njegove nove transakcije sukladno redovnoj/promotivnoj skali bodova).


Pojedinosti o aktualnim pogodnostima u Batak programu vjernosti dostupne su putem obavijesti koje će stizati putem istoimene mobilne aplikacije i biti vidljive svim Korisnicima iste. Nagradni bodovi dodjeljuju se sukladno skali koja vrijedi u trenutku obavljanja same kupnje u bilo kojem Batak restoranu u Hrvatskoj.